Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
8 - 13 FMS072 Omtentamen BME4, D4, E4, F4-bm, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, W3 MA 8A Tills m FMS065/F15 2016-10-02 15:52
v 22 Fre 2016-06-03 v 22
14 - 19 FMS072, MASC05 FMS072-0116, MASC05-0702 Tentamen, Tenta Tentamen BME4, D4, E4, F4-bm, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, W3 Sparta:C 2016-10-02 20:16
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
8 - 13 FMS072, MASC05 FMS072-0116, MASC05-0702 Tentamen, Tenta Omtentamen BME4, D4, E4, F4-bm, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, W3 MA 9C-E Tills m FMS012+FMSN15+FMSF20 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen