Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
14 - 17 FMI055 Tentamen E4-em, F4, F4-es, V4, W4-es, W4-ms, W4-p Sparta:D 2016-10-03 21:07
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
8 - 13 FMI031, FMI055, FMIF05, FMIF35 FMI031-0213, FMI055-0114, FMIF05-0214, FMIF35-0116 Tentamen, Tentamen och inlämningsuppgift, Tentamen och miljörättsprojekt, Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv Omtentamen E3, E3-ki, E4-em, F4-es, V2, W3, W4-es, W4-ms, W4-p 2016-10-02 19:31
v 34 Tors 2016-08-25 v 34
8 - 13 FMI031, FMI050, FMI055, FMI090, FMI110, FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF15, FMIF35 FMI031-0213, FMI050-0199, FMI055-0114, FMI090-0113, FMI110-0102, FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF10-0113, FMIF15-0110, FMIF35-0116 Tentamen, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Tentamen och inlämningsuppgift, Delprov 1, Miljövård: Miljöledning och miljörevision, Tentamen och miljörättsprojekt, Teknisk miljövetenskap, Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv Omtentamen E3, E3-ki, E4-em, F4-es, I3, Pi3, V2, W3, W4-es, W4-ms, W4-p OBS! Tentorna för FMIF01, FMI055, FMI090 och FMI110 är inställda!! 2016-10-02 23:23
 
Omtentamen
 
Tentamen