Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
8 - 13 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0315, FMFF15-0110 Teoridel 1, Kvantmekanik och matematiska metoder Tentamen E4, F3, N4-nf, N5-hn Vic:3A-C 2016-10-03 22:07
v 1 Lör 2016-01-09 v 1
8 - 13 FMFF15 FMFF15-0110 Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen E4, N4-nf, N5-hn Vic:1A Tills m FAFF10 2016-10-02 16:23
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
8 - 13 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0315, FMFF15-0110 Teoridel 1, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen E4, F3, N4-nf, N5-hn Fys:H421 2016-10-02 23:09
 
Omtentamen
 
Tentamen