Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
8 - 13 FMF061 FMF061-0104 Relativitetsteori Tentamen E4, F2, Pi2 Fys:H221 2016-10-02 15:55
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
14 - 19 FMF061 FMF061-0104 Relativitetsteori Tentamen E4, Pi2 Fys:H421 2016-10-02 15:55
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 FMF061 FMF061-0104 Relativitetsteori Omtentamen E4, Pi2 MA 10D Tills m FKFF01+FAFN10 2016-10-02 22:55
 
Omtentamen
 
Tentamen