Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2015-10-29 v 44
14 - 19 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Tentamen BME4, F2, N3, Pi2 MA 9, Hela 2016-10-03 21:58
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Omtentamen BME4, F2, N3, Pi2 MA 10G-H 2016-10-02 18:33
v 11 Mån 2016-03-14 v 11
14 - 19 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Tentamen BME4, D2, E2, E2-ki, I2 MA 10A-H 2016-10-02 15:51
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0116 Funktionsteori Omtentamen BME4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, Pi2 Vic:2B-D OBS, obligatorisk anmälan, 25/7 2016 – 8/8 2016 2016-10-02 23:10
 
Omtentamen
 
Tentamen