Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2015-10-29 v 44
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Tentamen B1, K1, N1 Vic:1-HELA om tentamina på A1 och B1: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/om_tentamina_paa_a1_och_b1.pdf, Viktig information 2016-10-03 22:13
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Tentamen BI1, C1, D1 MA 8A, MA 9, Hela om tentamina på A1 och B1: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/om_tentamina_paa_a1_och_b1.pdf, Viktig information 2016-10-03 22:13
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Tentamen E1, W1 Vic:2-HELA Viktig information om tentamina på A1 och B1: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/om_tentamina_paa_a1_och_b1.pdf, Även omtentamen. 2016-10-03 22:13
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Tentamen F1, I1, Pi1 MA 10, Hela Viktig information om tentamina på A1 och B1: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/om_tentamina_paa_a1_och_b1.pdf, Även omtentamen 2016-10-03 22:13
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Tentamen L1, V1 Vic:3-HELA om tentamina på A1 och B1: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/om_tentamina_paa_a1_och_b1.pdf, Viktig information 2016-10-03 22:13
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 9, Hela 2016-10-02 18:05
v 2 Lör 2016-01-16 v 2
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Tentamen B1, K1, N1, W1 MA 8, Hela, MA 9, Hela OBS! För FMAA01 är det omtenta för delkurs A3 och för FMAA05 är det ordinarie tentamen för delkurs B2. 2016-10-02 19:01
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Tentamen BI1, C1 Sparta:C-D 2016-10-02 19:01
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Tentamen D1 Kårhusets Gasquesal 2016-10-02 19:01
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Tentamen E1, L1, V1 Vic:2C-D, Vic:3-HELA 2016-10-02 19:01
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Tentamen F1, I1, Pi1 Vic:1-HELA, Vic:2A 2016-10-02 19:01
v 11 Tors 2016-03-17 v 11
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen B1, D1, F1 MA 9D-F 2016-10-02 21:41
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen BI1, E1, I1, L1, V1 Vic:3C-D 2016-10-02 21:41
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen C1, K1, N1, Pi1, W1 MA 8A-B 2016-10-02 21:40
v 19 Ons 2016-05-11 v 19
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10A-F, MA 8, Hela, MA 9, Hela OBS, obligatorisk anmälan, 18/4 2016 – 2/5 2016 2016-10-02 22:01
v 23 Tors 2016-06-09 v 23
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10B-J OBS, obligatorisk anmälan, 17/5 2016 – 31/5 2016 2016-10-02 22:38
v 33 Fre 2016-08-19 v 33
14 - 19 FMAA05 FMAA05-0208 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10A-G OBS, obligatorisk anmälan, 25/7 2016 – 8/8 2016 2016-10-02 22:16
v 34 Lör 2016-08-27 v 34
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0108 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10A-H OBS, obligatorisk anmälan, 25/7 2016 – 8/8 2016 2016-10-02 22:54
 
Omtentamen
 
Tentamen