Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Fre 2015-12-18 v 51
13 - 18 FMA051 Tentamen BME4, F4-bs, F4-fm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg utbytesstudenter. , OBS endast för 2016-10-03 22:48
v 2 Tis 2016-01-12 v 2
14 - 19 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen BME4, D4, E4, F4, F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg Sparta:A, Sparta:C 2016-10-02 16:12
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Omtentamen BME4, D4, E4, F4, F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MA 10H-I OBS, obligatorisk anmälan, 18/4 2016 – 2/5 2016 2016-10-02 22:26
 
Omtentamen
 
Tentamen