Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
8 - 13 FFF110, FYSD13 FFF110-0104 Process- och komponenteknologi Tentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3 Vic:2C-D 2016-10-03 18:10
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
8 - 13 FFF110, FYSD13 FFF110-0104 Process- och komponenteknologi Omtentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3 Fys:H421 2016-10-02 16:23
v 33 Fre 2016-08-19 v 33
8 - 13 FFF110, FYSD13 FFF110-0104, FYSD13-0901 Process- och komponenteknologi, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13-16V, MSOC2, N3 Fys:H421 Tills m FMFN05 2016-10-02 20:17
 
Omtentamen
 
Tentamen