Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2016-01-15 v 2
8 - 13 FFF042 FFF042-0114 Skriftlig tentamen Tentamen F4-nf, N4-nf, N5-hn Fys:H421 2016-10-02 15:53
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 FFF042 FFF042-0114 Skriftlig tentamen Omtentamen F4-nf, N4-nf, N5-hn Fys:H421 Tills m FFFN05 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen