Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Tis 2016-05-31 v 22
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0901 Skriftlig tentamen, Avancerade laser- och optiksystem Tentamen E4-fh, F4-f, FYST32 MA 10J 2016-10-02 20:16
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 FAFN10, FYST32 FAFN10-0115, FYST32-0901 Skriftlig tentamen, Avancerade laser- och optiksystem Omtentamen E4-fh, F4-f, FYST32 MA 10D Tills m FKFF01+FMF061 2016-10-02 22:55
 
Omtentamen
 
Tentamen