Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2016-01-11 v 2
8 - 13 FAFN01 FAFN01-0114 Skriftlig tentamen Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f Fys:H221, Fys:H421 2016-10-02 15:53
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 13 FAFN01 FAFN01-0114 Skriftlig tentamen Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f Fys:H421 Tills m FFFN01/FYST31+FMF150 2016-10-02 15:55
 
Omtentamen
 
Tentamen