Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tors 2016-06-02 v 22
8 - 13 FAF150, FYST22 FAF150-0197, FYST22-0701 Medicinsk Optik, Medicinsk optik Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22 MA 8C 2016-10-02 20:16
v 34 Tors 2016-08-25 v 34
8 - 13 FAF150, FYST22 FAF150-0197, FYST22-0701 Medicinsk Optik, Medicinsk optik Omtentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22 Fys:H421 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen