Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2015-10-28 v 44
14 - 19 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Tentamen C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr MA 10F-J 2016-10-03 21:43
v 1 Lör 2016-01-09 v 1
8 - 13 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr MA 9A 2016-10-02 15:52
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
8 - 13 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr Sparta:A Tills m ESS050 2016-10-02 22:47
 
Omtentamen
 
Tentamen