Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2016-03-19 v 11
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Tentamen C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 MA 9E-F 2016-10-02 15:54
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 E:2311 Tills m ETIN45 2016-10-02 22:01
v 33 Tors 2016-08-18 v 33
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 E:2517 Tills m ETIN50+EDI042+ ESS010 2016-10-02 22:47
 
Omtentamen
 
Tentamen