Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 19 Mån 2016-05-09 v 19
8 - 2016-05-10 08:00 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Utläming 9 maj 8.00, inlämninng 14 maj 23.55 via moodle 2016-10-02 22:17
  Tis 2016-05-10
8 - 2016-05-11 08:00 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Utläming 9 maj 8.00, inlämninng 14 maj 23.55 via moodle 2016-10-02 22:17
  Ons 2016-05-11
8 - 2016-05-12 08:00 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Utläming 9 maj 8.00, inlämninng 14 maj 23.55 via moodle 2016-10-02 22:17
  Tors 2016-05-12
8 - 2016-05-13 08:00 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Utläming 9 maj 8.00, inlämninng 14 maj 23.55 via moodle 2016-10-02 22:17
  Fre 2016-05-13
8 - 2016-05-14 08:00 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Utläming 9 maj 8.00, inlämninng 14 maj 23.55 via moodle 2016-10-02 22:17
  Lör 2016-05-14
8 - 23 ETSF05, ETSF10 Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks Deadline 23.55 2016-10-02 22:17
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
8 - 13 ETSF05, ETSF10 ETSF05-0110, ETSF10-0110 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C2, C2-ki, D4-ks, E4-ks HEMTENTA 2016-10-02 21:55
 
Omtillfälle hemtentamen