Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2015-10-28 v 44
8 - 13 EDAF10 EDAF10-0108 Tentamen Tentamen D2, L4-gi Vic:2B-D Samordnas med EDAF25 och EDA061 2016-10-03 18:06
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
14 - 19 EDAF10 EDAF10-0108 Tentamen Omtentamen D2, L4-gi MA 8A-B Samordnas med EDAF25 och EDA061 2016-10-02 19:51
v 22 Fre 2016-06-03 v 22
14 - 19 EDA061, EDAF10 EDA061-0211, EDAF10-0108 Tentamen i objektorienterad modellering och design, Tentamen Omtentamen C2, C2-ki, D2, E4-pv, F4-pv, L4-gi Sparta:A 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen