Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Tentamen C2, C3-ki, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv MA 10E-I Samtidigt som EDAF20 i HBG 2016-10-02 15:52
v 19 Mån 2016-05-09 v 19
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen C2, C3-ki, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv MA 9E-F Samtidigt som EDAF20 i HBG 2016-10-02 15:52
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
8 - 13 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen C2, C3-ki, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv MA 9F Samtidigt som EDAF20 i HBG 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen