Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Kårhusets Gasquesal Samtidigt som EDA698 2016-10-03 22:06
v 1 Lör 2016-01-09 v 1
8 - 13 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Sparta:A-B Samtidigt med EDA698 2016-10-02 19:51
v 34 Tors 2016-08-25 v 34
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 10A Samtidigt med EDA698 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen