Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Lör 2016-03-19 v 11
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Tentamen BME4, C4-sec, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, Pi4-pv MA 10A-E 2016-10-02 15:53
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen BME4, C4-sec, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, Pi4-pv MA 10A-B 2016-10-02 15:53
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen BME4, C4-sec, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, Pi4-pv MA 9F 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen