Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2016-01-11 v 2
14 - 19 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Tentamen E4-em, F4-es, W5-es Vic:2B-C 50pl, varav 10 i Vic2C 2016-10-02 15:53
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
14 - 19 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Omtentamen E4-em, F4-es, W5-es M:IEA (M:1496) 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen