Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2015-01-12 v 3
8 - 13 EEMN05 EEMN05-0112 EMC, störningar och störningsbegränsning Tentamen D5, D5-dpd, E4, E4-dpd, E4-hn, E4-mt, E4-ssr, F4, F4-mt E:1328 Frivillig 2016-10-05 19:21
 
Tentamen