Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tors 2015-01-15 v 3
14 - 19 VFR035 VFR035-0105 Bostadsrätt Tentamen L4-fe, L4-fr E:1407, Sparta:D + 6 pl Sp C (tills m VBR180) 2016-10-05 22:51
v 19 Ons 2015-05-06 v 19
8 - 13 VFR035, VFTN05, VFTN20 VFR035-0105, VFTN05-0110, VFTN20-0112 Bostadsrätt, Fastighetsbildningsprocessen, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Omtentamen med föranmälan L4-fe, L4-fr, L4-gi, L5-fe, L5-fr E:3336 2016-10-05 19:20
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen