Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2015-01-13 v 3
14 - 19 VBM012 VBM012-0112 Skriftlig examination Tentamen BI1 MA 10F-G 50 pl 2016-10-05 19:20
v 12 Lör 2015-03-21 v 12
8 - 13 VBM012 VBM012-0112 Skriftlig examination Tentamen V1 Kårhusets Gasquesal 2016-10-05 19:18
v 19 Mån 2015-05-04 v 19
14 - 19 VBM012 VBM012-0112 Skriftlig examination Omtentamen med föranmälan BI1, V1 MA 10G, MA 10I 2016-10-05 23:36
v 24 Tors 2015-06-11 v 24
8 - 13 VBM012, VBMA05, VBMN10 VBM012-0112, VBMA05-0113, VBMN10-0113 Skriftlig examination Omtentamen med föranmälan A1, BI1, V1, V4-at, V4-ko MA 8A 2016-10-03 16:36
v 34 Fre 2015-08-21 v 34
8 - 13 VBM012, VBMA05, VBMF05 VBM012-0112, VBMA05-0113, VBMF05-0113 Skriftlig examination Omtentamen med föranmälan A1, BI1, V1, V3 KC:V N1-2 2016-10-03 16:36
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen