Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2015-01-12 v 3
14 - 19 MAM090 MAM090-0101 Människa, teknik, organisation och hantering av risker Tentamen BI3, C4-da, C4-sec, RH4-rh Vic:2C-D 80 pl 2016-10-05 19:21
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
14 - 19 MAM090 MAM090-0101 Människa, teknik, organisation och hantering av risker Omtentamen med föranmälan BI3, C4-da, C4-sec, RH4-rh Lokal: Inst 2016-10-05 19:21
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen