Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2015-01-13 v 3
8 - 13 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Kårhusets Gasquesal 120 pl 2016-10-05 19:19
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
8 - 13 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Omtentamen med föranmälan C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv MA 10G-H, MA 9A-B 2016-10-05 23:40
v 23 Ons 2015-06-03 v 23
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen BME4, C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Vic:1A-C 100 platser 2016-10-03 16:30
v 34 Mån 2015-08-17 v 34
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen BME4, C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4, F4-r, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Sparta:C-D 70 platser 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen