Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 7 Ons 2015-02-11 v 7
14 - 17 FMEA05, FMEA15 Dugga F1, Pi1 MA 9, Hela 2016-10-05 21:05
v 12 Mån 2015-03-16 v 12
14 - 19 FMEA05 FMEA05-0108 Mekanik - Statik och partikeldynamik Tentamen F1 Sparta:A-C 94 pl 2016-10-05 19:18
v 19 Mån 2015-05-04 v 19
8 - 13 FMEA05, FMEA15 FMEA05-0108, FMEA15-0109 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Statik och partikeldynamik Omtentamen med föranmälan F1, Pi1 Sparta:C-D 2016-10-05 22:08
v 34 Tis 2015-08-18 v 34
14 - 19 FMEA05, FMEA10, FMEA15 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik Omtentamen med föranmälan F1, I1, Pi1 MA 9A-D 100 pl 2016-10-03 16:29
 
Dugga
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen