Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2015-01-08 v 2
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1, D1 Fr 8/1 kl 8 till 9/1 kl 10. 2016-10-05 19:18
  Fre 2015-01-09
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1, D1 forts fr 8/1 2016-10-05 19:18
v 23 Mån 2015-06-01 v 23
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Hemtentamen C1, D1 Fr 1/6 kl 8 till 2/6 kl 10. 2016-10-03 16:29
  Tis 2015-06-02
8 - 10 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Hemtentamen C1, D1 forts fr 1/6 2016-10-03 16:29
v 35 Tis 2015-08-25 v 35
8 - 19 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1, D1 Fr 26/8 kl 8 till 27/8 kl 10, OBS Föranmälan! 2016-10-03 16:29
  Ons 2015-08-26
8 - 11 ETSA01 ETSA01-0210 Tentamen Omtillfälle hemtentamen C1, D1 forts fr 25/8 2016-10-03 16:29
 
Hemtentamen
 
Omtillfälle hemtentamen