Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tors 2015-01-08 v 2
8 - 13 ETE604 ETE604-0208 Krets- och mätteknik, del 2 Omtentamen med föranmälan IDA1, IEA1 3T C521 2016-10-05 19:20
v 19 Ons 2015-05-06 v 19
8 - 13 ETE604 ETE604-0108 Krets- och mätteknik, del 1 Omtentamen med föranmälan IDA1, IEA1 3T C525 2016-10-05 19:20
v 23 Mån 2015-06-01 v 23
8 - 13 ETE604 ETE604-0208 Krets- och mätteknik, del 2 Tentamen IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 2016-10-03 16:30
v 35 Mån 2015-08-24 v 35
8 - 13 EIEF05, ETE604, VVBF30 EIEF05-0114, ETE604-0108, ETE604-0208, VVBF30-0112 Skriftlig tentamen, Krets- och mätteknik, del 1-2, Design av väg- och gaturummet Omtentamen med föranmälan IBYV2, IDA1, IEA1-2 3T C525, 3T C548 2016-10-03 20:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen