Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2015-03-20 v 12
8 - 13 EIEF05 EIEF05-0114 Skriftlig tentamen Tentamen IEA2 3T E421 2016-10-05 19:19
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
8 - 13 EIEF05, EIEF20 EIEF05-0114, EIEF20-0112 Skriftlig tentamen, Automationsteknik, fortsättningskurs Omtentamen med föranmälan IEA2-3 3T E210 2016-10-05 19:22
v 35 Mån 2015-08-24 v 35
8 - 13 EIEF05, ETE604, VVBF30 EIEF05-0114, ETE604-0108, ETE604-0208, VVBF30-0112 Skriftlig tentamen, Krets- och mätteknik, del 1-2, Design av väg- och gaturummet Omtentamen med föranmälan IBYV2, IDA1, IEA1-2 3T C525, 3T C548 2016-10-03 20:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen