Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2015-03-17 v 12
8 - 13 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-pv, E4, F4, Pi4 Sparta:A-B 2016-10-05 19:19
v 19 Fre 2015-05-08 v 19
8 - 13 EDA132, ETS170 EDA132-0113, ETS170-0107 Tentamen, Kravhantering Omtentamen med föranmälan BME4, C4, C4-da, D4-pv, D4-se, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, Pi4 MA 10D 2016-10-06 00:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen