Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Tis 2014-10-14 v 42
10 - 12 EDA016 Kontrollskrivning C1, D1, W3 Sparta 04-05, Sparta 26, Sparta:A-D 2016-10-12 20:55
v 49 Mån 2014-12-01 v 49
8 - 11 EDA016 Kontrollskrivning C1, D1, W3 MA 10A-G 2016-10-12 19:16
v 3 Mån 2015-01-12 v 3
8 - 13 EDA016 EDA016-0204 Kontrollskrivningar Tentamen C1, D1, W3 Vic:3-HELA 160 pl 2016-10-05 19:21
v 19 Fre 2015-05-08 v 19
8 - 13 EDA016, EDA501, EDAA20 EDA016-0204, EDA501-0204, EDAA20-0210 Kontrollskrivningar, Programmering, tentamen Omtentamen B4, C1, D1, K4, L2, M1, T4- ekon, W3 MA 10F-J 110 pl 2016-10-05 19:18
v 34 Tors 2015-08-20 v 34
8 - 13 EDA016 EDA016-0204 Kontrollskrivningar Omtentamen C1, D1, W3 MA 9E-F 2016-10-03 16:31
 
Kontrollskrivning
 
Omtentamen
 
Tentamen