Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2014-01-09 v 2
8 - 13 FAF260, FAFF30 FAF260-0110, FAFF30-0113 Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Omtentamen med föranmälan F1, M1 Sparta:C 2016-10-13 17:15
v 22 Ons 2014-05-28 v 22
14 - 19 FAFF30 FAFF30-0113 Våglära och optik Tentamen F1, FAFF30 MA 9A-D Ombokad från 26/5 2016-10-13 22:02
v 35 Mån 2014-08-25 v 35
8 - 13 FAFF30 FAFF30-0113 Våglära och optik Omtentamen med föranmälan F1, FAFF30 Sparta:A Flera kurser tentar i Sp A o B. 2016-10-12 20:38
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen