Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Fre 2013-12-20 v 51
8 - 11 VVRN01 VVRN01-0108 Avancerad hydraulik Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr DC:310 Seminarierum enligt överenskommelse med studenterna., Tentan flyttad till 20/12 fm 2016-10-16 16:42
v 17 Tors 2014-04-24 v 17
8 - 13 VVR111, VVR120, VVRF01, VVRN01, VVRN05 VVR111-0102, VVR120-0100, VVRF01-0107, VVRN01-0108, VVRN05-0108 Delprov 1, Strömningslära, Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Avancerad hydraulik, Avancerad hydrologi Omtentamen med föranmälan MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, VVR111-2013-HT, W1, W3, W4-vr, W5-vr DC:304 Seminarierum, DC:310 Seminarierum 2016-10-13 20:35
v 35 Fre 2014-08-29 v 35
8 - 13 VVRN01, VVRN05 VVRN01-0108, VVRN05-0108 Avancerad hydraulik, Avancerad hydrologi Omtentamen med föranmälan MWLU2, V5-vr, W5-vr DC:304 Seminarierum 2016-10-12 19:07
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen