Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 51 Fre 2013-12-20 v 51
14 - 19 MVKN01 MVKN01-0108 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk Muntlig tentamen M5-en Kontakta inst för mer info 2016-10-16 16:41
 
Muntlig tentamen