Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2013-10-25 v 43
14 - 19 MVKF10 MVKF10-0110 Kraftverksteknik Tentamen M4-en, W4-es Kårhusets Gasquesal 60 pl. Tills m ETTN10. 2016-10-16 13:49
v 3 Tors 2014-01-16 v 3
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es M:M1 2016-10-13 17:17
v 17 Tis 2014-04-22 v 17
14 - 19 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es M:M1 2016-10-13 17:17
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen