Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
8 - 12 MMV211, MMVA01, MVK051 MMV211-0197, MMVA01-0108, MVK051-0199 Strömningslära, Termodynamik med strömningslära för BI, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan BI2, F4, F4-bem, F4-bs, M4-en, Pi4, Pi4-bs M:M2 2016-10-13 17:16
v 23 Mån 2014-06-02 v 23
8 - 12 MVK051 MVK051-0199 Ång- och gasturbinteknik Tentamen M4-en M:M1-2 2016-10-12 19:04
v 35 Ons 2014-08-27 v 35
14 - 19 MMV031, MVK051, MVK160 MMV031-0105, MVK051-0199, MVK160-0199 Värmeöverföring, Ång- och gasturbinteknik, Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan F4, F4-bem, M3-4, M4-bem, M4-en, MLIV1 M:M1 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen