Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
8 - 12 MMV211, MMVA01, MVK051 MMV211-0197, MMVA01-0108, MVK051-0199 Strömningslära, Termodynamik med strömningslära för BI, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan BI2, F4, F4-bem, F4-bs, M4-en, Pi4, Pi4-bs M:M2 2016-10-13 17:16
v 11 Mån 2014-03-10 v 11
8 - 13 MMV211 MMV211-0197 Strömningslära Tentamen F4, F4-bem, Pi4, Pi4-bs M:L2 2016-10-13 21:04
v 35 Tis 2014-08-26 v 35
14 - 19 MMV042, MMV211, MMVF01 MMV042-0295, MMV211-0197, MMVF01-0408 Numerisk värmeöverföring, del B, Strömningslära, Termodynamik och strömningslära Omtentamen med föranmälan F4, F4-bem, F5, F5-bem, M2, M4-bem, MD2, Pi4, Pi4-bs M:M2 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen