Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2013-10-24 v 43
8 - 12 MMV042 MMV042-0195 Numerisk värmeöverföring, del A Tentamen F5, F5-bem, M4-bem MA 10E 2016-10-16 12:42
v 51 Tors 2013-12-19 v 51
8 - 12 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Tentamen F5, F5-bem, M4-bem M:Q 2016-10-16 12:40
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 MMV031, MMV042, MVK135, MVK160 MMV031-0105, MMV042-0195, MVK135-0105, MVK160-0199 Värmeöverföring, Numerisk värmeöverföring, del A, Turbulent förbränning, Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan F4, F4-bem, F5, F5-bem, M3-4, M4-bem, M4-en, MLIV1 M:M2 2016-10-13 17:17
v 17 Tis 2014-04-22 v 17
8 - 13 MMV042, MMVA01, MMVF01 MMV042-0195, MMVA01-0108, MMVF01-0408 Numerisk värmeöverföring, del A, Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära Omtentamen med föranmälan BI2, F5, F5-bem, M2, M4-bem, MD2 M:M1-2 skriver 5 timmar, dvs 8-13. MMV042 skriver 3 timmar, dvs 8-12, MMVA01 + MMVF01 2016-10-13 17:20
  Fre 2014-04-25
8 - 12 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Omtentamen med föranmälan F5, F5-bem, M4-bem M:M1 2016-10-13 17:17
v 35 Tis 2014-08-26 v 35
14 - 19 MMV042, MMV211, MMVF01 MMV042-0295, MMV211-0197, MMVF01-0408 Numerisk värmeöverföring, del B, Strömningslära, Termodynamik och strömningslära Omtentamen med föranmälan F4, F4-bem, F5, F5-bem, M2, M4-bem, MD2, Pi4, Pi4-bs M:M2 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen