Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Lör 2013-12-07 v 49
9 - 13 GEMA25 Tentamen GEMA25 SOL Absalon A129b 2016-10-16 13:45
v 2 Lör 2014-01-11 v 2
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen GEMA25 Lokal: L403 2016-10-13 17:20
v 33 Lör 2014-08-16 v 33
8 - 12 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen GEMA25 Lokal: L604 2016-10-12 19:06