Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2013-10-25 v 43
14 - 19 FMS140 FMS140-0108 Tentamen Tentamen W3 Sparta 04-05, Sparta 26-27 2016-10-16 15:58
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF15, FMSN25 FMS086-0108, FMS140-0108, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, BME3, F4-ssr, F5-fm, I5-fir, K3, N3, Pi4-fm, Pi4-ssr, Pi5-fm, W3 MA 10A-B 2016-10-13 17:17
v 17 Lör 2014-04-26 v 17
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF05, FMSF10 FMS086-0108, FMS140-0108, FMSF05-0109, FMSF10-0109 Tentamen, Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan B3, BME3, F4, F4-fm, I4, K3, Pi4, Pi4-fm, Pi4-mrk, W3 MA 10A 2016-10-13 17:18
v 34 Fre 2014-08-22 v 34
8 - 13 FMS065, FMS086, FMS140, FMS155 FMS065-0109, FMS086-0108, FMS140-0108, FMS155-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, BME3, F4-fm, I4-fir, K3, N3, Pi4-fm, Pi4-mrk, RH4-rh, W3 Lokal: MA10A m FMSF15 mfl 2016-10-12 19:04
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen