Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2014-01-13 v 3
14 - 18 FMN011, FMN050 FMN011-0105, FMN050-0101 Tentamen, Numerisk analys Omtentamen med föranmälan C4, D3, D3-ki, E3, E3-ki, L4 Sparta:A Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-13 17:58
v 23 Mån 2014-06-02 v 23
14 - 18 FMN050 FMN050-0101 Numerisk analys Tentamen E3, E3-ki MA 10A-E Då med anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/, Även omtentamen 2016-10-12 19:05
v 34 Fre 2014-08-22 v 34
14 - 18 FMN050 FMN050-0101 Numerisk analys Omtentamen med föranmälan E3, E3-ki Sparta:B Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen