Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2013-10-22 v 43
8 - 13 FMI055 FMI055-0213 Tentamen och projekt Tentamen E4, E4-em, F4, F4-es, V4, W4-es, W4-ms, W4-p Kårhusets Gasquesal 50 pl- Tills m KFK080 2016-10-16 13:25
v 3 Ons 2014-01-15 v 3
8 - 12 FMI031, FMI055 FMI031-0213, FMI055-0213 Tentamen, Tentamen och projekt Omtentamen med föranmälan E4, E4-em, F4, F4-es, V2, V4, W4-es, W4-ms, W4-p Sparta:B 2016-10-13 20:58
v 34 Tors 2014-08-21 v 34
8 - 13 FMI050, FMI055, FMIF05, FMIF15, FMIN10 FMI050-0199, FMI055-0213, FMIF05-0214, FMIF15-0110, FMIN10-0111 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Tentamen och projekt, Tentamen och miljörättsprojekt, Teknisk miljövetenskap, Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning Omtentamen med föranmälan C4, D4, E4, E4-em, F4, F4-es, FMIF05, I4, L4-fr, Pi4, V4, W3, W4-es, W4-ms, W4-p Sparta:D 2016-10-12 19:07
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen