Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2013-10-26 v 43
8 - 13 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110 Tentamen Tentamen F4, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, Kvantmekanik, N4-nf Vic:2D Vic 2D., OBS Skrivsal ändrad till 2016-10-16 16:02
v 2 Tors 2014-01-09 v 2
14 - 19 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, Kvantmekanik, N4-nf Fys:H221 2016-10-13 18:01
v 11 Tis 2014-03-11 v 11
14 - 19 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110 Tentamen Tentamen F4, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, Kvantmekanik, N4-nf Fys:H221, Fys:H421 2016-10-13 20:19
v 17 Fre 2014-04-25 v 17
14 - 19 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, Kvantmekanik, N4-nf Fys:H221 2016-10-13 18:01
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen