Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2013-10-23 v 43
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Tentamen BME4, F2, N3, Pi2 MA 9, Hela Då med anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/, Även omtentamen 2016-10-16 16:45
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Omtentamen med föranmälan BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9A-B Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-13 22:14
v 11 Tis 2014-03-11 v 11
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Tentamen BME4, C4, D2, E2, I2 MA 10A-H Då med anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/, Även omtentamen 2016-10-13 22:15
v 35 Ons 2014-08-27 v 35
8 - 13 FMAF01 FMAF01-0108 Funktionsteori Omtentamen med föranmälan BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9D-F Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-12 19:59
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen