Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2013-12-16 v 51
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen D4, E4, E4-ra, F4, F4-bg, F4-bm, F4-bs, F4-fm, Pi3, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr MA 9A-D Då med anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/, Även omtentamen. 2016-10-16 15:55
v 17 Tis 2014-04-22 v 17
8 - 13 FMA051 Omtentamen med föranmälan D4, E4, E4-ra, F4, F4-bg, F4-bm, F4-bs, F4-fm, Pi3, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr MA 8A Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-13 17:58
v 35 Tors 2014-08-28 v 35
14 - 19 FMA051 Omtentamen med föranmälan D4, E4, E4-ra, F4, F4-bg, F4-bm, F4-bs, F4-fm, Pi3, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr MA 9A Anmälan 1-4 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ 2016-10-12 19:05
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen