Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 13 ETSN01, FFF160 ETSN01-0111, FFF160-0107 Tentamen, Nanoelektronik Omtentamen med föranmälan E4, F4, F4-nf, MSOC1, Nanoelektronik Ingen tenta pga inga anm stud. 2016-10-13 20:46
v 22 Fre 2014-05-30 v 22
8 - 13 FFF160, FYST39 FFF160-0107 Nanoelektronik Tentamen E4, E4-hn, F4, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn, Nanoelektronik MA 10I 2016-10-13 18:00
v 35 Tors 2014-08-28 v 35
8 - 13 FFF160, FYST39 FFF160-0107 Nanoelektronik Omtentamen med föranmälan E4, E4-hn, F4, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn, Nanoelektronik MA 10I 2016-10-12 21:34
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen