Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Mån 2014-03-10 v 11
14 - 19 FAFA20, FAFF35 FAFA20-0208, FAFF35-0113 Energi- och miljöfysik, Skriftlig tentamen Tentamen BME2, FAFA20, FAFF35 VT-14, W1 MA 10D-G 2016-10-13 21:24
v 17 Fre 2014-04-25 v 17
8 - 13 FAFA15, FAFA20, FAFF35 FAFA15-0113, FAFA20-0208, FAFF35-0113 Energi- och miljöfysik, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan BME2, FAFA20, FAFF35 VT-14, I1, W1 Fys:H421 2016-10-13 21:24
v 35 Tors 2014-08-28 v 35
8 - 13 FAFA15, FAFA20, FAFF35 FAFA15-0113, FAFA20-0208, FAFF35-0113 Energi- och miljöfysik, Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan BME2, FAFA20, FAFF35 VT-14, I1, W1 MA 8A-B 2016-10-12 21:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen