Tentor
Tid Kurskod Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2014-01-10 v 2
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:L201-202, Fys:L207, Fys:L208/L209 LOKAL? 2016-10-13 20:10
v 3 Mån 2014-01-13 v 3
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:L201-202, Fys:L207, Fys:L208/L209 LOKAL? 2016-10-13 20:10
  Tis 2014-01-14
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:L201-202, Fys:L207, Fys:L208/L209 LOKAL? 2016-10-13 20:10
  Ons 2014-01-15
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 2016-10-13 20:43
v 22 Ons 2014-05-28 v 22
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:L216-217 ROOM? 2016-10-13 22:24
v 23 Mån 2014-06-02 v 23
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:L201-202, Fys:L216-217 ROOM? 2016-10-12 20:44
  Tis 2014-06-03
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:H317A, Fys:H318, Fys:L201-202 2016-10-12 21:43
  Ons 2014-06-04
8 - 17 EXTF85, FYSC14 Muntlig tentamen FYSC14 Fys:H317A, Fys:H318, Fys:L201-202 2016-10-12 21:43
 
Muntlig tentamen