Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2013-10-24 v 43
14 - 19 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Tentamen C3, C4-ki, D4, D4-ks, D4-ssr, E4, E4-f, E4-ks, F4, F4-f, MWIR1, Pi4, Pi4-ssr MA 9C-F 2016-10-16 12:40
v 3 Tors 2014-01-16 v 3
8 - 13 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, C4-ki, D4, D4-ks, D4-ssr, E4, E4-f, E4-ks, F4, F4-f, MWIR1, Pi4, Pi4-ssr MA 10G-H 2016-10-13 20:08
v 18 Tis 2014-04-29 v 18
8 - 13 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, C4-ki, D4, D4-ks, D4-ssr, E4, E4-f, E4-ks, F4, F4-f, MWIR1, Pi4, Pi4-ssr Lokal: E:2349 2016-10-13 21:47
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen