Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2014-03-13 v 11
8 - 13 EDAN01 EDAN01-0110 Constraint-programmering Tentamen D4, D4-pv, F4, F4-pv, Pi4, Pi4-pv MA 8B Tentamen endast för högre betyg, OBS! Föranmälan obligatorisk! 2016-10-13 17:18
 
Tentamen